Игри

Информация за страница Славяново

Разположеният в Северна България град Славяново е един от най-големите на територията на Плевенска област. От областния център се намира на разстояние само 25 километра в североизточна посока. Градът се намира в средната част на Дунавската равнина със слаб наклон в посока от запад на изток. Село Коиловци е само на 6 километра от населеното място, а така също и село Тотлебен. Най-близкото дунавско пристанище до това населено място е намиращото се в град Никопол, което отстои на 40 километра разстояние. Обширното и равно землище на града с обща площ 100 000 дка е едно от нещата, които прави населеното място известно. От тях 75 000 са орна земя с лек наклон в източна посока към река Осъм. Няколко на брой са язовирите, които са разположени в крайните части на града. Те са най-редовно посещавани от хората, които през свободното си време обичат да се занимават с риболов. От столицата града се намира на разстояние от 190 километра.

   Турски Тръстеник е името, което град Славяново носи до 1934 година. Градски статут получава точно четири десетилетия по-късно – през 1974. Точната дата, за която е признат за град, е 4 септември 1974 година. Тогава с указ 1942 е официално признт за селище от градски тип, като това го прави един от най-младите градове в страната. Селището обаче съществува много преди да бъде признато за град – още в годините на петнадесетото столетие. От 4-3-ти век преди новата ера пък датират най-ранните следи, показващи наличието на човешки живот по тези земи. Намерените останки от жилища, керамични фрагменти и оръдия на труда са категорично доказателсво за съществуването на живот. Намерени са и различни останки и монети още от времето на римската империя, по време на управлението на Александър Велики. Това говори, че в близост до днешния град е имало селище от римски тип, което се е намирало на древен път в посока към Никопол. В резултат на върлуващата в римското селище бобонна чума обаче, населението е принудено да го напусне и така се заселва в днешното разположение на един от най-големите градове в област Плевен.

   До втората половина на 17-тото столетие в Славяново се заселва многобройна общност от хора, състояща се предимно от българи и турци. В годините на Кримската война се заселват още татари и черкези, което допринася още повече за колорита на населението. В онези години територията на населеното място не представлява нищо повече от малка низина, доста обрасла с непроходима тръстика. Също така има голямо наличие на изворна вода, а в околностите се простират големи по площ пространства с дъбови гори. Името Турски Тръстеник селището получава поради факта, че в него живеят доста турци. След края на освободителната война обаче по-голямата част от тях се изселват. През 1860-та година местното население проявява инициативност в желанието да изгради собствен православен храм. През 1864 година Мустафа Чанашки успява да издейства ферман от султана за строеж, като отстъпва собствен парцел. Чанашки е тогавашният кмет на града, а самата църква е окончателно построена в сегашния си вид през 1870 година. Тя представлява кораб, издигнат високо над земята.

Етикети:   Градове , България
eXTReMe Tracker